گروه مجازی امیرکلاییها
زیر هدر

شست‌وشوی خیابان ها و منازل

بالا ارسال مطالب تنها

🔷شست‌وشوی خیابان ها و کمک به منازل و مناطقی که باران و طغیان رودخانه به آن آسیب زد

🔸توسط آتشنشانی و شهرداری

زیر ارسال مطالب تنها

اضافه کردن نظر

[intergeo id="wNxQjM"][/intergeo]

ورود

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید