گروه مجازی امیرکلاییها
زیر هدر

اعزام گروه جهادی بسیج امیرکلا به روستاهای شهرستان کیاکلا

بالا ارسال مطالب تنها

برخی روستاها تا دیروز به ارتفاع ۲ متر در زیر آب بوده اند
‌‌

زیر ارسال مطالب تنها

اضافه کردن نظر

[intergeo id="wNxQjM"][/intergeo]

ورود

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید