گروه مجازی امیرکلاییها
زیر هدر

مسابقه روپایی زدن و مسابقه پنالتی هدفمند

بالا ارسال مطالب تنها

🔸مقام اول روپایی از بین ۲۷ نفر
آقای رامتین رضانژاد
۱۳۵ روپایی در یک دقیقه

🔸مقام اول پنالتی هدفمند از بین ۳۲ نفر
آقای سعید سخاوتیان
۳۵ امتیاز


🆔 @AmirKola || @AmirKolaiiha

زیر ارسال مطالب تنها

اضافه کردن نظر

[intergeo id="wNxQjM"][/intergeo]

ورود

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید