گروه مجازی امیرکلاییها
زیر هدر

افتتاح نمایندگی ثبت احوال

بالا ارسال مطالب تنها


💠 #افتتاح نمایندگی #ثبت_احوال دراداره پست #امیرکلا.

💢به منظور ارائه خدمات سجلی، صدور و دریافت کارت #هوشمند.

🔸باحضور امام جمعه، و رییس اداره ثبت احوال واداره پست شهرستان بابل
رئیس ونائب رئیس شورا شهر ومسئولین #شهری.


🆔 @AmirKola || @AmirKolaiiha

زیر ارسال مطالب تنها

اضافه کردن نظر

[intergeo id="wNxQjM"][/intergeo]

ورود

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید