گروه مجازی امیرکلاییها
زیر هدر

🏆جام رمضان ۹۸

بالا ارسال مطالب تنها

در دورده :
جوانان: ۱۳۷۹/۰۱/۰۱
نوجوانان: ۱۳۸۲/۰۱/۰۱

هر تیم شامل ۸ نفر بازیکن و یک سرپرست
بیمه ورزشی
لباس متحدالشکل با شماره

فیش واریزی به حساب بانک ملی بشماره حساب
0110278463009
مهلت ثبت نام ۳۰ اردی‌بهشت ۹۸
شروع مسابقات ۷ خرداد ۹۸

محل ثبت نام دفترهیات فوتبال امیرکلا
محمد مقدری ۰۹۳۵۱۰۷۷۰۸۱
امیداسداله زاده ۰۹۱۱۱۱۵۷۷۱۵

زیر ارسال مطالب تنها

اضافه کردن نظر

[intergeo id="wNxQjM"][/intergeo]

ورود

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید