گروه مجازی امیرکلاییها
زیر هدر

پاکسازی بابلرود

بالا ارسال مطالب تنها

جمع آوری جداگانه ی لیوان های یک بار مصرف در #نهمینآیینپاکسازی_بابلرود

امیرکلا

کارگروهنجاتبابلرود

به احترام تمام رودهای جهان، و به عشق زمین که مادر ماست، و برای خاطر بابلرود

زیر ارسال مطالب تنها

اضافه کردن نظر

[intergeo id="wNxQjM"][/intergeo]

ورود

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید