دسته: بهداشتی

0

نقاط حادثه خیز ترافیکی شهرستان بابل در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰

🚑‍ دکتر لعلی رئیس اورژانس بابل نقاط حادثه خیز ترافیکی شهرستان بابل در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰را تشریح کرد. 🚑به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل خبر...