گروه مجازی امیرکلاییها متشکل از صفحات تلگرام ، اینستاگرام ، فیسبوک و آپارات میباشد.

Press ESC to close

آموزش شهروندی واحد۱۳۷

آموزش ها ونکات شهروندی که توسط شهرداری امیرکلا و گروه مجازی امیرکلاییها تهیه شده اند