🖼 🏚ببینید و لذت ببرید
🔸تصاویری از آثار باقی مانده از خانه تخریب شده خانواده پروفسور نوری واقع در خیابان شهدا امیرکلا.
.
.
تصاویر : یاسر نتاج
.اینستاگرام امیرکلا👇❤️
Instagram.com/AmirKolaiha