برای پیرمرد دوستداشتنی فوتبال شهر امیرکلا دعا کنید

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال امیرکلا محمد ایزدشناس متصدی زمین فوتبال شهرداری امیرکلا (کردکلا) در بیمارستان روحانی بابل بستری شد

ایشان بیش از ۴۰ سال متصدی زمین فوتبال شهرداری است که چند روزی ست در بستر بیماری است

با آرزوی سلامتی برای ایشان و همه بیماران
اینستاگرام امیرکلا👇❤️
Instagram.com/AmirKolaiha