#زمین_فوتبال_شهاب_دین_کلا

درگیری میان افرادی که خود را مالک زمین فوتبال می‌دانند و مردم محله شهابدین کلا امیرکلا که با حضور پلیس و ماموران امنیتی متوقف شد
از مسئولین شهری خواستار پیگیری و حل این مساله بصورت فوری هستیم
اینستاگرام امیرکلا👇❤️
Instagram.com/AmirKolaiha