سرپرست های کمیته های مختلف نیست فوتبال امیرکلا منصوب شدند

به گزارش رسانه خبری امیرکلایی ها و به نقل از روابط عمومی هیئت فوتبال امیرکلا سرپرست های کمیته های مختلف هیئت فوتبال امیرکلا طی احکامی توسط عباس بزرگی ریاست این هیئت منصوب شدند.

بدین ترتیب محبوبه مهدویان به عنوان نایب رییس بانوان ، مجتبی مرتضوی به عنوان سرپرست کمیته روابط عمومی ، محسن پورنصراله به عنوان سرپرست کمیته مسابقات ، رضا باقرتبار به عنوان سرپرست کمیته جوانان ، علیرضا فلاح پور به عنوان سرپرست کمیته انضباطی ، محمد هاشمی به عنوان سرپرست کمیته پشتیبانی ، قاسم خردمندی به عنوان سرپرست کمیته پیشکسوتان ، محمد مقدری به عنوان سرپرست کمیته نقل و انتقالات ، عباس محمدنسب به عنوان سرپرست کمیته داوران ، محمد بزرگی به عنوان سرپرست کمیته فوتسال و علی قاسمیان به عنوان دبیر این هیئت منصوب شدند.

دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱
اینستاگرام امیرکلا👇❤️
Instagram.com/AmirKolaiha