کاظم جعفریان رییس شورای شهر امیرکلا شد

در جلسه عصر دیروز در ساختمان شورای اسلامی شهر امیرکلا با حضور نماینده فرماندار ، رئیس ، نائب رئیس و منشی به اتفاق آرا انتخاب شدند .

آقایان کاظم جعفریان بعنوان ریاست شورا
کاظم خبازنیا بعنوان نائب رئیس
محمود نقویان بعنوان منشی شورا
به مدت یکسال انتخاب شدند .

چهارشنبه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱