تصویری از مزار شهردار سابق امیرکلا ، میرزا محمودخان تویسرکانی

🔸 سال وفات ، ۱۳۲۲
🔸واقع در پیاده روی جنب مسجدجامع امیرکلا