دیدار دوستانه تیم فوتبال ستارگان امیرکلا در دهه بصیرت

مسابقه دوستانه ای به صورت رفت و برگشت در امیرکلا و بابلسر برگزار شد که در هر دو بازی پیروز مسابقه دختران امیرکلا بودند.

بازی رفت:
ستارگان امیرکلا ۳ بابلسر ۲

بازی برگشت:
ستارگان امیرکلا ۶ بابلسر ۳