🛑 نجات جان چندين بیمار با اهدای‌عضو پسر بچه ۱۰ ساله امیرکلایی

دکتر شهرام سیفی «معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»:

🔸زنده‌یاد «امیر علی صائبی » پسر بچه ۱۰ ساله اهل شهر امیرکلا ، بدلیل خونریزی مغزی به بیمارستان آیت اله روحانی بابل منتقل گردید و علیرغم تلاش پزشکان و همکاران ICU جراحی ، دچار مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل گرديد.

🔸 وی افزود :اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل #کبد ، دو کلیه به ۳نفر و همچنین نسوج بیمار به چندین نفر حیات دوباره بخشید.

‌🔸 دکتر سیفی در ادامه گفت : زنده‌یاد امیر علی صائبی هشتادو دومین مورد شناسایی شده مرگ مغزی توسط این معاونت از سال ۸۵ و هشتمین مورد در سال ۱۴۰۰ بود.

✅چهارشنبه ۱۴۰۰،۱۰.۲۳

🌐روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل