🔹️روح‌اله اشرفی امیری به عنوان بیست‌ودومین شهردار امیرکلا بابل کار خود را از امروز آغاز کرد.

دو‌شنبه، ٢٧ دی ۱۴۰۰.