🛑 مسابقات انتخابی تیم کاراته استان مازندران جهت حضور در انتخابی تیم ملی ایران ، با حضور و قضاوت منا بلبل امیری داور ممتاز امیرکلایی