#مهدی_اشرفی شهردار پیشنهادی شهر امیرکلا استعفا داد.

متن استعفای منتشر شده به شرح ذیل است:

به نام آفریدگار بی همتا

شهرهای ما امروز بیش از هر چیز و در کنار آسایش، نیازمند آرامش هستند و تا نهاد مدیریت شهری آرامش نداشته باشد شهر نیز رنگ آرامش به خود نخواهد دید و توسعه در آن محقق نخواهد شد و این آرامش مستلزم وفاق حداکثری و دوری از هر گونه حاشیه پردازی و نزاع است.

اینجانب معتقدم توسعه شهری جز با اتحاد و همدلی، محقق نخواهد شد و قطعا بدون بسیج سرمایه اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود و شهر و شهروندان نیز آنقدر وقت ندارند که نظاره گر رفتارهای ضد توسعه ای و کارشکنی عده ای خاص باشند .

در همین راستا و از همین روی ، ضمن قدردانی و تشکر از التفات و عنایتی که اعضای شورای اسلامی شهر امیرکلا به اینجانب و برنامه های پیشنهادی من بعنوان شهردار منتخب این شهر داشت ، از ادامه پیگیری ها انصراف و استعفای خود را همین جا اعلام می‌دارم و برای شهردار منتخب بعدی، شهروندان فرهیخته امیرکلا و شورای محترم این شهر روز و روزگار بهتری را آرزومندم .

#مهدی_اشرفی_امیری
هشتم آذر ماه هزار چهارصد