عکسی تاریخی از تظاهرات مردم امیرکلا در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷