نفر اول سمت چپ : زنده یاد جانباز جعفر شکریان (امیرکلا) #اولین_سالگرد
نفردوم : شهید سردار نورعلی شوشتری

دیدار با آیت الله خامنه ای سال ۱۳۵۹ از منطقه نفت شهر