عباس بزرگی ، رییس شورای شهر امیرکلا:

جمعه بازار شهر امیرکلا بزودی ثبت ملی خواهد شد

#ثبت_قدیمی_ترین_بازار_مازندران

پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
اینستاگرام امیرکلا👇❤️