بانوان امیرکلایی قهرمان مازندان شدند

تیم والیبال پیشکسوتان شهر امیرکلا که در این دوره از مسابقات با حمایت شرکت #ویونی قهرمان مسابقات پیشکسوتان فصل ۱۴۰۱ نائل آمدند

تبریک ویژه به این تیم خوب❤️

جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
اینستاگرام امیرکلا👇❤️
Instagram.com/AmirKolaiha